elekricna-cigareta.com

-  e-cigareta za zdravije pušenje

Električne cigarete - Dobrodošli!


Električna cigareta je elektronički uređaj koji služi kao zdravija alternativa duhanskoj cigareti. Prilikom korištenja elektična cigareta proizvodi paru koja vrlo vjerno imitira dim duhanske cigarete, temperaturom, okusom i osječajem prilikom uvlačenja. Para može sadržavati nikotin, ali može biti i bez nikotina, ako s koriste beznikotinske e-tekućine.

Kada koriste električnu cigaretu, pušači nemaju potrebu za pušenjem duhanske cigarete, budući je zadovoljena njihova ovisnost nikotinu i o ritualu pušenja. Za razliku od duhanske cigarete, električna cigareta od štetnik sastojaka sadrži samo nikotin (ako se koristi e-tekućina s nikotinom), nema katrana, ugljičnog monoksida, dušičnog oksida, benzena, arsena i desetaka drugih toksičnih i kancerogenih spojeva.

Zahvaljujući tome električna cigareta se pokazala kao najuspješnija metoda prestanka pušenja duhanskih cigareta. Zamišljena je prvenstveno kao manje štetna alternativa duhanskoj cigareti, ali također se može koristiti za potpuni prestanak pušenja i nestajanje ovisnosti o nikotinu, na načina da se kroz nekoliko mjeseci postepeno smanjuje jačina nikotina u e-tekućini, kako bi se izbjegla nikotinska kriza.

Među mnogovrojnim proizvodima na tržištu, nudimo u različitim kategorijama one koji su nam se pokazali najboljima prilikom testiranja. Punudu temeljimo na iskustvu našeg tima s električnim cigaretama koje je započelo 2005. god., a intenzivnije od 2009. god., te možete bit sigurni da ćete kod nas dobiti samo ponajbolje proizvode na tržištu.

električne cigarete hrvatska
električna cigareta

Električna cigareta je alternativa duhanskoj cigareti, koja može poslužiti i kao sredstvo odvikavanja od pušenja.

- Zdravija od duhanske cigarete
- Jeftinija od duhanske cigarete
- Dozvoljena u većini zatvorenih prostora
- Praktičnija za korištenje